Blogpost

Mijn ervaringen

Goede Tolken Schaars? Onzin!

“Aanloopproblemen” bij bemiddeling van tolken
Inmiddels is de situatie voor tolkdiensten voor de Raad voor de Rechtsbijstand verandert. Advocaten, opsporingsdiensten en rechters merken wat de nieuwe aanbestedingen hebben opgeleverd als het gaat om de beschikbaarheid van tolken op het hoogste (C1) niveau. Wachttijden lopen op en de tolken die gevonden worden kunnen het soms niet aan. De Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) noemt dat in haar nieuwsbrief “aanloopproblemen”. De Orde van Registertolken en -vertalers heeft een persbericht uitgebracht om de oorzaken en mogelijke oplossingen te beschrijven. Dit bericht is een reactie op die nieuwsbrief van de RvR.

 

Eigen ervaring
Als eigenaar van NLtaaldiensten.nl merk ik, Jelle Nieuwland, dat er een groeiende irritatie is bij opsporingsdiensten en advocaten. Tegelijkertijd is er ook heel weinig kennis van de omstandigheden waarin wij als tolken en vertalers ons werk moeten doen. Als je dat in de rechtszaal uitlegt aan officieren van justitie en rechters merk je een oprechte belangstelling en spreekt men ook  waardering uit voor het werk wat wij doen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Orde van Registertolken en –vertalers via
info@orde-rtv.nl. Ook kunt u bij de Orde terecht als u twijfels heeft over de vakkundigheid van een
aan u toegewezen tolk of aan de uitleg die u krijgt van de bemiddelaar over de beschikbaarheid van
tolken.

Persbericht

Hier vindt u het persbericht van de Orde van Registertolken en -vertalers.