Blogpost

Mijn ervaringen

Wie bent u?

Ik kan u niet vinden, wie bent u? Iemand van het OM kende mij niet en zag mijn gegevens niet toen ze een tolk Duits nodig had. Het Register van bureau Wbtv is dé plek om beëdigde tolken en vertalers voor elke taal te vinden. https://zoekeentolkvertaler.bureauwbtv.nl/
Dit jaar liep mijn beëdiging af en heb ik mijn inschrijving verlengd. Dat was dit jaar een uitdaging, maar het is uiteindelijk gelukt. Zodra mijn tolkenpasje weer binnen was, dacht ik dat alles weer zoals vanouds was. Maar in mijn geval bleek niets minder waar!

Verhoor
Bij een telefonisch verhoor vroeg de rechercheur: “Voordat we met het verhoor beginnen, nog even een formaliteit: klopt het dat u niet beëdigd bent?”. Ik antwoordde natuurlijk dat het niet klopte, “Ik ben wel beëdigd, het is net voor vijf jaar verlengd.” Ik vond het vervelend, maar heb er verder geen waarde aan gehecht..

Rood
Een week later had ik aangeboden een dienst bij de rechtbank over te nemen van een bevriende collega die verhinderd was. Toen werd ik gebeld door de medewerker van het tolkenbureau van het OM. “Ik heb gehoord dat u de dienst van uw collega wil overnemen, maar dan hebben we wel een probleem. Ik kan uw gegevens niet vinden, wie bent u? Nadat ik mijn tolkennummer had gegeven zag ze mijn gegevens wel. “Maar u staat bij mij in het rood, uw beëdiging is verlopen!” Toen begreep ik eindelijk dat ik een echt probleem had, als je ‘in het rood staat’ wordt je niet opgeroepen als tolk voor de rechtbank. Achteraf gezien had ik het kunnen zien als ik de kleine lettertjes bij mijn oproep had gelezen:

Onvindbaar in het register

Aanbesteding verergert de gevolgen
Als voorbereiding van de aanbesteding van sommige tolk- en vertaaldiensten hebben intermediairs die straks bij tolkdiensten gaan bemiddelen toegang gekregen tot het interne systeem van het OM. Bij wijzigingen in het interne register, passen zij ook hun administratie aan. Een medewerker van een grote intermediair vertelde mij doodleuk dat ik daarom niet meer gevraagd werd voor overheidsopdrachten waar beëdiging nodig was. Vandaar dat mijn telefoon van eind april tot half juni bijna niet meer over ging. Voor zowel het OM als de intermediair was mijn beëdiging verlopen. De fout bij de intermediair bleek snel hersteld. Toen een OM-medewerker mijn gegevens bij hen verbeterd had, dacht ik dat ook daar het lek boven was. Helaas bleek dat elke nacht de wijzigingen ongedaan gemaakt werden.

Geen automatische aanpassing
Ik had echt het gevoel dat mij echt onrecht aangedaan was. Geen beëdiging in het register betekende meer dan zes weken aanmerkelijk minder opdrachten en dus omzet. Ik was dus erg gemotiveerd om het OM te bewegen deze fout te herstellen. Twee weken later is er een oplossing in zicht. In mijn gegevens en die van twee collega’s die zich gemeld hadden is het probleem opgelost. Ook worden de gegevens niet meer elke dag teruggezet. Het probleem blijft dat elke vertaler of tolk zelf zijn gegevens moet laten controleren een eventuele verlenging van de beëdiging wordt niet automatisch aangepast.

Oproep
Omdat je niet merkt dat jouw gegevens in het interne register (Bink/Smartflow genoemd) niet kloppen wil ik alle tolken en vertalers waarvan de beëdiging recent verlengd is vragen contact met mij op te nemen, om het probleem in het interne register snel op te kunnen lossen. Een verkeerde registratie in Smartflow heeft rechtstreeks gevolgen voor de registratie bij alle opsporingsdiensten en bij Global Talk, Live Words en mogelijk andere intermediairs. Ook tolken en vertalers die nieuw zijn in het register komen niet automatisch in het interne register. Een collega heeft zes maanden tevergeefs op een eerste opdracht gewacht voordat ze erachter kwam dat ze zelf aan de bel moest trekken om ook in het interne register te komen.