Waardering voor tolken

Waardering voor tolken

Rechter zorgt voor motivatie Afgelopen week mocht ik tolken voor de politierechter in Rotterdam. Het is een grote organisatie. Toch heb je er vaak goed contact met het tolkenbureau en de mensen die op de rechtbank werken. Het gaat er heel relaxed en gemoedelijk aan...
Tolken van de toekomst

Tolken van de toekomst

Praten over tolken Op de beroepenmarkt van Rotary Amersfoort mocht ik in drie sessies praten over tolken. 32 middelbare schoolleerlingen konden in die sessies een kijkje nemen in mijn leven als tolk en vertaler. Wat leuk om te doen! Dat geeft echt energie om live te...
Tolken in het nieuws

Tolken in het nieuws

  Fijn dat de politiek en de media de Orde weet te vinden op de dag dat de orde precies een jaar oud is. De journalisten en de sommige politici weten van ons bestaan, in de rechtszaal wordt je er op aangesproken. Er zijn rechters die hun steun uitspreken en...
Goede Tolken Schaars? Onzin!

Goede Tolken Schaars? Onzin!

Blogpost Mijn ervaringen Goede Tolken Schaars? Onzin! “Aanloopproblemen” bij bemiddeling van tolkenInmiddels is de situatie voor tolkdiensten voor de Raad voor de Rechtsbijstand verandert. Advocaten, opsporingsdiensten en rechters merken wat de nieuwe...

Een tolk op niveau voor uw cliënt

Blogpost Mijn ervaringen Er zijn genoeg goede tolken Vanaf 1 juli 2021 zullen tolkdiensten voor de Raad voor de Rechtsbijstand worden bemiddeld doornieuwe aanbestedingsbemiddelaars.Omdat de Orde van Registertolken en -vertalers zich zorgen maakt over de kwaliteit van...