Tolken en vertalen

Tolken

Als beëdigd tolk ben ik opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Tolken worden als niveau 1 in dat register geclassificeerd wanneer ze de taal op moedertaalniveau beheersen. Dat niveau belooft kwaliteit naar de cliënt. Ik ben ervan overtuigd dat je als tolk in eerste plaats goed moeten luisteren. Alleen dan kan de nuance die de spreker in zijn woorden legt worden begrepen. Daarna volgt pas, na een snel denkproces, de vertaling. In de praktijk gebeurt het denkproces en het uitspreken van de vertaling bijna simultaan, ik begin vaak al te praten voordat de zin afgesloten is.

Contact

vertalen

Correct vertalen is een vak apart. Om de stijl en inhoud van een tekst aan te voelen, is een zekere mate van “Fingerspitzengefühl” vereist. Het is immers belangrijk om precies de toon van de auteur te treffen. Voor beëdigde vertalingen en voor specifieke sectoren werk ik alleen samen met specialisten binnen die vakgebieden. Ik vertaal zelf alleen uit of naar het Duits. Voor vertalingen in of naar andere talen werk ik samen met vertalers die hun bekwaamheid reeds getoond hebben. In de vertaalsector is naast een concurrerende prijs ervaring zeer belangrijk, die is essentieel voor een goede kwaliteit.

Contact